Poroka brez prič

Ker je na internetu veliko nepreverjenih informacij in raznih forumov sem se odločil vprašat matičarja na Ue Nova Gorica za informacije o možnosti poroke brez prič. Dobil sem sledeči odgovor.

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR, Uradni list RS, št. 69/04 – u. p. b 1, 101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US, 84/12 – odl. US, 82/15 – odl. US in 15/17 – DZ) v 29. členu določa, da je za sklenitev zakonske zveze potrebna navzočnost obeh bodočih zakoncev, dveh prič, načelnika upravne enote ali od njega pooblaščene osebe in matičarja. Priča pri sklepanju zakonske zveze pa je lahko vsaka oseba, ki ima poslovno sposobnost.

  1. 4. 2017 je začel veljati nov Družinski zakonika (DZ, Uradni list RS, št. 15/2017), ki je v 305. členu določil, da se bo med drugim tudi določba drugega odstavka 36. člena, ki določa možnost sklenitve zakonske zveze tudi brez navzočnosti prič, če bosta bodoča zakonca tako želela, začela uporabljati 1. 1. 2018.

Če povzamem zgoraj navedeno, je za sklenitev zakonske zveze do 1. 1. 2018 prisotnost prič obvezna, po tem datumu, pa Družinski zakonik prinaša novost, ki se nanaša na navzočnost prič. Pri sklepanju zakonske zveze bosta lahko prisotni priči, če bosta zakonca tako želela. Lahko pa se bosta odločila za sklenitev zakonske zveze tudi brez prisotnosti prič. Gre za dodatno obliko sklenitve zakonske zveze, ki daje bodočima zakoncema možnost izbire.

Glede cerkvene poroke je najbolje da vprašate vašega duhovnika ali vama bo dovolil poroko brez prič. Ker sta država in verske skupnosti ločene nov zakonik ne bi smel imeti upliva na sledečo.

Še odgovor ki sem ga dobil na to vprašanje:

Ustava Republike Slovenije v 7. členu posveča  ureditvi države do verskih skupnosti. Država in verske skupnosti so ločene. Osnovno načelo ločitve države in verskih skuponsti je njena nevtralnost do vseh ver in prepričanj. Upravna enota kot del izvršilne oblasti opravlja naloge državne uprave, ki jih je treba organizirati in izvajati teritorialno. Sklepanje zakonskih zvez je tudi ena od nalog, ki jih opravlja upravna enota. Odgovor, ki ste ga prejeli je torej odgovor s strani države.